May 3, 2010

देणा-याने देत जावे

This poem was written by Vinda. Karandikar.
Vinda. Karandikar, one of the greatest poet of marathi literature.
I like this poem very much... It contains very deep and great thought! especially last 2 lines.... I am sure you"ll like this.

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे

हिरव्या पिवळ्या माळावरुनी
सह्याद्रीच्या कड्यावरुनी
छातीसाठी ढाल घ्यावी

वेड्यापिशा ढगाकडून
वेडेपिसे आकार घ्यावे
रक्तामधल्या प्रश्नासाठी
प्रुथ्वीकडून होकार घ्यावे

उसळलेल्या दर्याकडून
पिसाळलेली आयाळ घ्यावी
भरलेल्या भिमेकडून
तुकोबाची माळ घ्यावी

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस
देणा-याचे हात घ्यावे...

...विंदा करंदीकर..

No comments: