December 1, 2008

दोन फुलांची कथा

दोन फुलांची कथा
अशी ही दोन फुलांची कथा
एक शिवाच्या पदी शोभाते
एक शवाच्या माथा

इथला निर्माल्य ही सुगंधी
तिथली माळ ही कुणी न हुंगी
इथे भक्तीचा वास फुलांना
तेथे नरक व्यथा

जन्म जरी एकाच वेलीवर
भाग्यामध्ये महान अंतर
गुळखोबरे कोणा
कुणाला मिळे पिंड पालथा

दोन फुलांचे एकच प्राक्तन
उच्च नीच हा भाग पुरातन
एक शिलेला देव मानते
एक पूजितें मृदा

निर्माल्य कुणी मंदिरातला
अर्पियला गंगा माईला
जरा पलीकडे स्मशानातला
पाचोळाही वाहत आला
फुलाफुलांची ओळख पटली
हसला
जगत्नियंता

-
कुसुमाग्रज

No comments: